Mina kurser

Det finns många vägar att gå.. Vill Du följa mig.. Så ska jag visa Dig min vägAnnika

Vi lever här på jorden och det är viktigt att vi tar tillvara all vår tid, att vi är här och nu i stunden. Då kan vi också se och känna allt som finns runt omkring oss.. Njuta av livet i vår kropp.. När vi sen lämnar Den här inkarnationen så tror jag att det som räknas är det Andliga arbete som vi har gjort i det här livet. Jag tror att vår själ lever vidare.. och Det vi gjort i andlig bemärkelse hjälper vår själ vidare till nya syften.

Jag har regelbundet kurser  i Malmköping samt Stall Mälby..

ny werner 2

I Angelic Reiki arbetar du hand i hand med Änglarna för att få en av de högsta formerna av healing till individer, grupper och planeten. Änglar är kosmiska krafter som existerar utanför de olika dimensionerna som vi känner dem. Genom deras vägledning och den helande konsten Angelic Reiki, kan vi positivt påverka energisystemet hos en individ eller grupp. Angelic Reiki har förmågan att överskrida tid och rum och hjälpa till att avsluta spår av det förflutna på cellulär nivå.

Angelic Reikis initieringar sker direkt från Änglarna, det säkerställer den yttersta rena initieringen. Med dessa initieringar blir Angelic Reiki en komplett terapi, ett system som omfattar metoder för rengöring av icke balanserande energier i den fysiska, känslomässiga, mentala nivån, i tidigare liv, i den genetiska koden. Samt från våra förfäders negativa programmering och blockeringar i många olika dimensioner.

Med Angelic Reiki får vi ett verktyg att tränga igenom tid och rum och de healers som vill arbeta med änglarna med denna djupa terapi, gör en extraordinär service inte bara till mänskligheten utan också till sig själva.

KOMMANDE KURSER 

Diplomerad Ängla kurs- Angelic Reiki Malmköping

DATUM  Fredag 23/8  Februari KL 16.00-18.00. Lördag KL 9.00-16.00. Söndag KL 9.00-16.00 

Datum Fredag  29/11- 1/12 tider se ovan. 

Angelic Reiki 1 & 2

Denna workshop kommer att ge dig den perfekta gåvan.
Det kan vara att stödja ditt egna personliga helande och din andliga resa. Det kan vara att öppna upp gåvor och andliga färdigheter, det kan avslöja ditt dharma (manifestation av verkligheten) och ditt livs syfte. Det kan vara så att du kan hjälpa familj och vänner eller börja din väg som professionell healer eller lärare så att du kan dela med dig till andra. Det kanske förändrar ditt liv totalt. Du kanske inte vet, men din själ vet varför du har vägletts hit. Det kommer att förändra ditt DNA, dina celler och molekyler och aktivera din ljuskropp. Det kommer att möjliggöra för dig att smälta ihop bättre med Änglarnas kungarike av ljus.

Denna workshop innehåller

 • Två angelic reiki reningar och initieringar
 • En ärkeängels initiering och välsignelse
 • En definition och förståelse av Angeli Reikis energis natur
 • Principerna hur man renar och tillägnar ett utrymme för helande
 • Sex helande metoder inklusive hur man helar sig själv och distanshelande
 • Fyra tillfällen där man byter och övar helande på varandra
 • Hur man renar och tonar in kristaller
 • Lagarna om helande enligt den gudomliga hierarkin som Djwhal Khul har gett oss

Pris: 3.595 kr.

Boka på

https://www.timecenter.se/annikaheurlin/boka/info/?rid=45478&tjid=&tidval=60&date=2019-08-23&start=2019-08-23%2016:00&end=2019-08-23%2018:00

 

Workshop Angelic Reiki 3 & 4 (Fredag 18/10- Söndag 27/10 )

“Syftet med workshopen är att ge dig en insikt i Master energin i detta system. Det kommer att hända på det mest perfekta sättet för dig. Kevin och jag rekommenderar att du är öppen för det som kommer att uppenbaras för dig. Vår värld är en stor lekplats och dessa initieringar är inte för att du ska bli god eller andligt perfekt, som människor ofta tror, utan det handlar om att acceptera och erkänna att vi alla, var och en, fullständigt skapar våra liv och att acceptera detta Mästerskap med det personliga ansvar och den självkännedom som detta medför.” Christine Core

 • Anledning till och hur man renar öppnar och stänger en workshop

 • Ärkeänglars och änglars energis natur

 • Grundande meditation och meditation för den kännande kroppen

 • Renande och initiering till Angelic Reiki 3:e graden

 • Renande, borttagning av entiteter och initiering till Angelic Reiki 4:e graden

 • Initiering till Änglarnas stråle

 • Ärkeänglarnas mästarinitiering

 • Tre byten av helande

 Investering: 3 600 kr

https://www.timecenter.se/annikaheurlin/boka/info/?rid=45478&tjid=&tidval=60&date=2019-10-18&start=2019-10-18%2016:00&end=2019-10-18%2018:00

 

kurs bild 2

LÄRAR UTBILDNING ANGELIC REIKI MASTER ( Kurs kommer 2020 )

Angelic Reiki Master Teacher

Allt du behöver för att lära ut Angelic Reiki till andra.
Förkunskaper: AR 1 & 2, AR 3 & 4 och Profesionella utövare workshops.

“Detta kommer att hända på det mest perfekta sättet för dig. Kevin och jag rekommenderar att du bara är öppen för det som kommer att uppenbaras för dig. Vi tackar dig för att du är villig att omfamna lärarrollen, och vet att det kommer att föra med sig mycket välsignelser både under ditt liv på jorden och i andra dimensionella riken. Ditt mänskliga medvetande kanske inte helt och fullt förstår den stora service som du gör, men det kommer att ses “ovanifrån”.” Chrisitne Core

 Innehåll:

 • Initiering

 • Meditation med Tree of Lifes ärkeänglar

 • Ärkeängels master initiering

 • Hur man startar som lärare

 • Praktiska råd om workshops

 • Praktisk info och vägledning för att leda en helandepraktik

 • Vägledning om att hålla initieringar, reningar och reningar från väsen

 • Övriga frågor mm

Certifikat ges efter avslutad kurs

Investering: 3 900 kr

 

 Prova på Medialt i Malmköping – kvälls kurs. 

Vi ses Tisdagar  Start 3 September – 10/9   ( Jämn vecka) var 14: e dag) 18.00-20.30 . 8 gånger

LÅT MIG VISA DIG VÄGEN.. PROVA PÅ MEDIALT I Malmköping . Denna cirkel passar dig som är nyfikenhet på det mediala, Healing, nybörjare såväl för dig som redan provat på och kommit en bit i din utveckling. Det ger också en möjlighet att hitta sig själv och sitt livs syfte. .Du får möjlighet att prova på olika övningar blandat med teori….

• Du kommer att initieras till Reiki 1. Därefter kunna ge och ta emot healing.
• Meditationer – lär känna ditt inre
• Personlig utveckling – vem är du?
• Möte med Änglar-Hur Du tar kontakt
• Psykometri – känna av föremåls energier
• Lär känna Din inre vägledare, Dina guider
• Intuition – lita på din magkänsla
• Möt Din själsgrupp
• Lär Dig kanalisera- För att få budskap och förmedla till andra.
• Tidigare liv
• Kontakt med andevärlden
• Tolka bilder

Detta ger dig en grund att stå på i din fortsatta utveckling medialt och personligt.

Du väljer att betalning per gång 350 kr , eller hela kursen 2800 kr på en gång mot Faktura.
Max 8 deltagare.

Boka på

https://www.timecenter.se/annikaheurlin/boka/info/?rid=45478&tjid=&tidval=60&date=2019-09-03&start=2019-09-03%2016:00&end=2019-09-03%2018:00

 

 

 

Vill Du hitta Din väg. Fylla Dig själv med Kärlek – Så att alla som möter Dig bländas av Din Kärlek och Din person. Då är den här Kursen något för Dig.

Gudinnans energi representeras/förmedlas av Den uppstigna Mästaren och Gudinnan Maria Magdalena, hon blir som ett ”filter” emellan den Gudomliga Moderns energi och människan. Detta är nödvändigt eftersom vi inte kan ta emot den högfrekventa energin i sin fulla kraft.

“Nu är det dags att vi stärker den feminina Gudinne-energin tillsammans med Kristusenergin som får allt att ske – Det är den här kärleksfulla energin som öppnar Era hjärtan.”

Den Gudomliga feminina moderliga energin.
Eftersom den maskulina energin har dominerat mycket länge på jorden, är nu tiden inne för att den moderliga, mjuka, feminina omhändertagande energin kommer ner till oss för att balansera allt på vår jord. Den maskulina energin måste självklart finnas för att balans ska uppstå, där understöder Sananda med sin maskulina energi, men fokus ska vara på den feminina, vilket är viktigt i vår tid. Den gudomliga, feminina, moderliga energin är till för alla. Vi ska fokusera på den feminina.

Efter kursen
Du kan heala dig själv och andra.
Diplomering efter godkänd/avslutad kurs.

Boka på

https://www.timecenter.se/annikaheurlin/boka/info/?rid=45478&tjid=&tidval=&date=2019-11-09&start=2019-11-09%2009:00&end=2019-11-09%2016:00

Maria Magdalen Del 2 – Lördag+Söndag. 21-22/9 
Gudinnans energi representeras/förmedlas av Den uppstigna Mästaren och Gudinnan Maria Magdalena, hon blir som ett filter emellan den Gudomliga Moderns energi och människan. Detta är nödvändigt eftersom vi inte kan ta emot den högfrekventa energin i sin fulla kraft.

Nu är det dags att vi stärker den feminina Gudinne-energin tillsammans med Kristusenergin som får allt att ske Det är den här kärleksfulla energin som öppnar Era hjärtan.
Fysisk Healing, Distans healing . Initiering för Dig själv samt att kunna imitera och lära andra.

https://www.timecenter.se/annikaheurlin/boka/info/?rid=45478&date=2019-09-21&start=2019-09-21%209:0&end=2019-09-21%2016:0

 

 20160130_112030_007

MEDIAL UTVECKLINGS KURS ( HELG KURS) ( Återkommer 2020) 

Lördag  + Söndag   Tid 9.00-16.00

Kostnad 3000 kr.

Kursinnehåll

Möte med Änglar-Hur Du tar kontakt- Ängla kort
Psykometri – känna av föremåls energier
Intuition – lita på din magkänsla
Lär Dig kanalisera- För att få budskap och förmedla till andra.
Kontakt med andevärlden

boka här

http://www.timecenter.se/annikaheurlin/boka/info/?rid=45478&tjid=&tidval=60&date=2019-03-02&start=2019-03-02%2009:00&end=2019-03-02%2016:00

 

Lär Dig Healing Människa & Häst ( Diplomerad)

Plats Stall Mälby Malmköping

Helg Kurs  7/9-8/9   Lördag och Söndag. 9.00-16.00 

Dag 1. Vad Reiki är, hur den fungerar och dess användningsområden Reikis historia Reikis principer Reiki 1-initiering Demonstration och praktisk tid för att ge fullständiga behandlingar till andra och sig själv Meditationer Kursmaterial Genomgång av tystnadsplikt och bemötande av klienter.

Dag 2

Hästar är mycket mottagliga av Healing. En behandling går till så att man tar kontakt och känner igenom hästens energier,, där vi även kommunicerar med hästen på ett Djupare plan. Ofta får man upp bilder av det som hästen varit med om och som kan sitta som blockeringar i hästens kropp. Man känner även om hästen har ont och med hjälp av healingen startar man hans egen själv läknings förmåga.

Egen häst är välkommen. Jag har också hästar att öva på.

Kostnad 2800 kr. Tillkommer kostnad för plats i Hage/box och foder.

boka här

https://www.timecenter.se/annikaheurlin/boka/info/?rid=45478&tjid=&tidval=&date=2019-09-07&start=2019-09-07%2009:00&end=2019-09-07%2016:00

 

Jag har alla mina kurser i underbara Malmköping. 

För mer info om boende m.m

http://malmkoping.nu/bo-ata/

 

/www.annikaheurlin.com

 

 

 HOPPAS VI SES 

 Gilla mig på facebook = /www.facebook.com/djurhomeopati/